Thursday, 18 October 2012

RPH Taman Haiwan


Nama Kelas                        : Prasekolah Tekun
Umur                                   : 6 tahun
Bil. Kanak-kanak                  : 15 orang                                                                             
Masa                                      : 8.30-9.30 pagi
Tarikh                                    : 14 Oktober 2012
Komponen                            : Bahasa dan Komunikasi
Aktiviti                                   : (a) Bersoaljawab menggunakan bahasa yang
                                                 mudah.
                                                 (b) Melakonkan watak.
                                                 (c) Menjawab soalan yang disediakan dengan betul.
Tema                                      : Haiwan
Subtema                                 : Haiwan liar.
Fokus MI                               : (a) Menjawab soalan dengan tepat dan kreatif
                                                 (b) Mengkategori dan mengenalpasti haiwan liar
Hasil Pembalajaran                 : 2.2.1 Mengemukan soalan dengan
                                                     menggunakan intonasi yang betul.
                                                 2.2.2 Menjawab soalan dengan tepat.
                                                 2.2.3 Menjawab soalan secara kreatif.
Pengetahuan Sedia Ada         : (a) Kanak-kanak pernah melihat
                                                   sesetengah binatang       
                                               : (b) Kanak-kanak mengetahui sebahagian
                                                 daripada nama binatang tersebut.
Penerapan Nilai                      : (a) Bersyukur
                                                 (b) Yakin diri
Bahan                                      : Blog, video lagu,carta lagu, kad perkataan 
                                                   dan gambar, kuiz online.
Penggabungjalinan                 : Pranombor, prasains, seni, bahasa dan
                                                    komunikasi.


LANGKAH
ISI
STRATEGI
SUMBER / BAHAN
CATATAN
Set Induksi

( 10
minit )
Lagu
‘ 5 ekor monyet”
·                     Kanak-kanak menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.

·                     Kanak-kanak menyanyi mengikut senikata video  pada komputer.


·         Carta lagu

·         Video
MI :
·         Muzik dan pergerakkan
·         Bahasa dan Komunikasi
Langkah I

( 10
minit )
Guru memperkenalkan haiwan liar
Contoh :
·                     Gajah
·                     Harimau
·                     Zirafah
·                     Singa
·                     Guru memasang dokumentari binatang dan meminta murid  mengenal pasti binatang yang terdapat dalam video tersebut
·                     Bersoal jawab dengan bahasa yang mudah dan menggalakkan murid bercerita.
·           Slaid
bergambar·                     video
Penggabungjalinan :
a)      Bahasa dan komunikasi
b)     Perkembangan kognitif
MI :
Prasains dan bahasa.
Langkah II

( 10
minit )
Menerangkan ciri-ciri haiwan liar dan mengeja nama binatang tersebut
Contoh :
·                     Ciri - bentuk
             - warna
              -habitat
·                     Guru menunjukkan slide atau video ciri-ciri haiwan liar dan jinak
·                     Guru meminta murid mengklasifikasikan kedua kumpulan haiwan tersebut
·                     Murid disuruh mengeja nama haiwan tersebut
·                    Video
·                     slaid
Kemahiran mengeja dan  mengklasifikasi
Langkah III

( 11
minit )
Membaca perkataan yang mudah.
Contoh perkataan :
 Gajah
Harimau
.
·                     Kanak-kanak disuruh melakonkan watak   binatang tersebut berdasarkan gambar yang diberikan.
·                     Kanak-kanak dikehendaki mengeja nama binatang

·      Slaid
bergambar
Perkembangan bahasa
Langkah IV

( 11
minit )
Kuiz
·                     Guru menyediakan soalan untuk menguji minda  murid.

·                     Murid yang cuba menjawab dan dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik akan diberikan  hadiah.


Kuiz online.
·                    Perkembangan bahasa
·                     Awal sains
·                    Perkembangan kognitif
Penutup


( 8
minit )
Bersyukur
Guru menerangkan   kepada murid tentang kuasa tuhan menjadikan haiwan dalam pelbagai bentuk dan ciri.Kita diminta bersyukur dengan anugerahNya.
Penerapan Nilai :

·                     Bersyukur

Refleksi :: Semua murid dapat mengikuti p&p yang telah dirancangkan. Keadaan kelas juga terkawal sepenuhnya ketika aktiviti dilaksanakan. Murid-murid seronok kerana ada hadiah diberikan untuk setiap jawapan yang betul dijawab.
No comments:

Post a Comment