Wednesday, 5 December 2012

LATIHAN MENGENAL HAIWAN

LATIHAN MENGENAL HAIWAN JINAK DAN
HAIWAN LIAR
 

Nama:__________                        Tarikh:___________

Mari mengenal nama haiwan jinak dan haiwan liar. Tulis nama haiwan  di dalam ruangan yang betul.

 

                 
     anjing                      ayam               harimau               arnab
 
 
               
    monyet                 lembu                  singa              gajah

 
Haiwan jinak
Haiwan liar
a)     
 
a)     
b)    
 
b)    
c)     
 
c)     
d)    
 
d)    

 

Tuesday, 4 December 2012

Latihan huruf vokalNama:________                     Tarikh:__________

Bulatkan huruf vokal (a,e,i,o,u) dalam perkataan dibawah 

ini.


o  r  e  ne  p  a  lm  a  n  g  g  aj  a  m  b  uc  i  k  ur  a  m  b  u  t  a  n
Saturday, 27 October 2012

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT PENGAJARAN BERTEMABAHASA MALAYSIA

Kelas                             : Prasekolah Sri Mawar
Tarikh                           : 18 Oktober 2012
Masa                             : 0800-08.30 pagi
Bilangan murid             : 21 orang
Modul                           : Bertema
Tema / topik                 : Buah-buahan
Tunjang utama              : Komunikasi Bahasa Malaysia
Strandard Kandungan   : BM3.2 Mengenal huruf vokal
Standard Pembelajaran : BM 3.2.3 Mengenal huruf vokal yang terdapat dalam perkataan
Kesepaduan tunjang     : PSE 2.3.4 Bertutur dengan penuh keyakinan
Obektif                          : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;
1.     Mengecam dan mengenali huruf vokal
2.    Mengenal pasti huruf-huruf vocal dalam mana-mana perkataan yang dijumpai.
Pengetahuan sedia ada murid    : Murid sudah mengenali dan mengetahui huruf A –Z
Kemahiran Berfikir (KB)          : Menjana idea, menghubungkait
Penerapan Nilai                         : Berani memberi pendapat, bersopan semasa berkomunikasi
Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Kad huruf vokal   dan lembaran kerja
Fokus kecerdasan pelbagai (MI): Kecerdasan  bahasa, visual ruang
Kosa kata                  : Huruf vokal
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti
Bahan/catatan

Set Induksi
(5 minit)

Sesi soal jawab

Guru menunjukkan  sebuah kotak tertutup yang berisi 5 huruf dan meminta murid meneka huruf tersebut dalam kumpulan  . Jika murid ada menyebut huruf vokal, guru akan menulis huruf yang disebut   di papan putih. Guru mengeluarkan huruf satu persatu  dan meminta murid menyebutnya.

KB : menjana idea
Perkembangan P&P
Langkah mengenal dan mengingat huruf vocal


Langkah 2 :
Mengecam huruf vocal dalam perkataan


Langkah 3:
Latihan Pengukuhan
Beberapa orang murid diminta ke depan untuk menulis kembali huruf-huruf vokal yang telah di ajar.

Setelah itu, guru menunjukkan contoh beberapa perkataan. Guru meminta murid mengeja perkataan yang ditunjukkan. Beberapa orang murid lagi dipanggil untuk mengecam dan menyebut  huruf-huruf vokal  yang terdapat dalam perkataan tersebut.

Murid menyelesaikan lembaran kerja yang diberi
BBM : kad perkataan

Strategi : Berpusatkan murid
Penutup
(5 minit)
a e i
o u
 
Nyanyian laguMurid menyanyikan lagu vocal sebagai mengukuhkan lagi kefahaman mereka.

BBM:
Pemain Cakera Padat
CD lagu


Refleksi : Aktiviti pengajaran terlaksan dengan lancar. Semua murid memberi kerjasama dan objektif saya tercapai 100% untuk hari ini.Thursday, 18 October 2012

RPH Taman Haiwan


Nama Kelas                        : Prasekolah Tekun
Umur                                   : 6 tahun
Bil. Kanak-kanak                  : 15 orang                                                                             
Masa                                      : 8.30-9.30 pagi
Tarikh                                    : 14 Oktober 2012
Komponen                            : Bahasa dan Komunikasi
Aktiviti                                   : (a) Bersoaljawab menggunakan bahasa yang
                                                 mudah.
                                                 (b) Melakonkan watak.
                                                 (c) Menjawab soalan yang disediakan dengan betul.
Tema                                      : Haiwan
Subtema                                 : Haiwan liar.
Fokus MI                               : (a) Menjawab soalan dengan tepat dan kreatif
                                                 (b) Mengkategori dan mengenalpasti haiwan liar
Hasil Pembalajaran                 : 2.2.1 Mengemukan soalan dengan
                                                     menggunakan intonasi yang betul.
                                                 2.2.2 Menjawab soalan dengan tepat.
                                                 2.2.3 Menjawab soalan secara kreatif.
Pengetahuan Sedia Ada         : (a) Kanak-kanak pernah melihat
                                                   sesetengah binatang       
                                               : (b) Kanak-kanak mengetahui sebahagian
                                                 daripada nama binatang tersebut.
Penerapan Nilai                      : (a) Bersyukur
                                                 (b) Yakin diri
Bahan                                      : Blog, video lagu,carta lagu, kad perkataan 
                                                   dan gambar, kuiz online.
Penggabungjalinan                 : Pranombor, prasains, seni, bahasa dan
                                                    komunikasi.


LANGKAH
ISI
STRATEGI
SUMBER / BAHAN
CATATAN
Set Induksi

( 10
minit )
Lagu
‘ 5 ekor monyet”
·                     Kanak-kanak menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.

·                     Kanak-kanak menyanyi mengikut senikata video  pada komputer.


·         Carta lagu

·         Video
MI :
·         Muzik dan pergerakkan
·         Bahasa dan Komunikasi
Langkah I

( 10
minit )
Guru memperkenalkan haiwan liar
Contoh :
·                     Gajah
·                     Harimau
·                     Zirafah
·                     Singa
·                     Guru memasang dokumentari binatang dan meminta murid  mengenal pasti binatang yang terdapat dalam video tersebut
·                     Bersoal jawab dengan bahasa yang mudah dan menggalakkan murid bercerita.
·           Slaid
bergambar·                     video
Penggabungjalinan :
a)      Bahasa dan komunikasi
b)     Perkembangan kognitif
MI :
Prasains dan bahasa.
Langkah II

( 10
minit )
Menerangkan ciri-ciri haiwan liar dan mengeja nama binatang tersebut
Contoh :
·                     Ciri - bentuk
             - warna
              -habitat
·                     Guru menunjukkan slide atau video ciri-ciri haiwan liar dan jinak
·                     Guru meminta murid mengklasifikasikan kedua kumpulan haiwan tersebut
·                     Murid disuruh mengeja nama haiwan tersebut
·                    Video
·                     slaid
Kemahiran mengeja dan  mengklasifikasi
Langkah III

( 11
minit )
Membaca perkataan yang mudah.
Contoh perkataan :
 Gajah
Harimau
.
·                     Kanak-kanak disuruh melakonkan watak   binatang tersebut berdasarkan gambar yang diberikan.
·                     Kanak-kanak dikehendaki mengeja nama binatang

·      Slaid
bergambar
Perkembangan bahasa
Langkah IV

( 11
minit )
Kuiz
·                     Guru menyediakan soalan untuk menguji minda  murid.

·                     Murid yang cuba menjawab dan dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik akan diberikan  hadiah.


Kuiz online.
·                    Perkembangan bahasa
·                     Awal sains
·                    Perkembangan kognitif
Penutup


( 8
minit )
Bersyukur
Guru menerangkan   kepada murid tentang kuasa tuhan menjadikan haiwan dalam pelbagai bentuk dan ciri.Kita diminta bersyukur dengan anugerahNya.
Penerapan Nilai :

·                     Bersyukur

Refleksi :: Semua murid dapat mengikuti p&p yang telah dirancangkan. Keadaan kelas juga terkawal sepenuhnya ketika aktiviti dilaksanakan. Murid-murid seronok kerana ada hadiah diberikan untuk setiap jawapan yang betul dijawab.